المحكمون

الاسم  اسم العائلة الانتماء المؤسسي ORCID Publons
بهروز  قربان زاده دانشگاه مازندران https://orcid.org/0000-0002-1059-2527 Publons
صلاح الدین  عبدی دانشگاه بوعلی سینا https://orcid.org/0000-0002-3501-5320 Publons
حامد پور  حشمتی دانشگاه گیلان https://orcid.org/0000-0002-7055-7723 Publons
حسین  چراغی وش دانشگاه بوعلی سینا https://orcid.org/0000-0002-8424-4840 Publons
ناصر  قاسمی رزوه دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0009-0002-1905-8600  Publons
عدوان نمر   عدوان دانشگاه نابلس- فلسطین https://orcid.org/0000-0001-5367-5982 Publons
مهران  غلامعلی زاده  دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0002-7987-4194 Publons
محمدرضا  توکلی محمدی دانشگاه فرهنگیان https://orcid.org/0000-0002-7735-3774 Publons
علی سلیمی جامعه رازی https://orcid.org/0000-0002-8223-4470 Publons
مجتبی عمرانی پور دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-2119-3182 Publons
عبدالأحد غیبی جامعة الشهید مدنی بأذربیجان https://orcid.org/0000-0002-6988-9640 Publons
غلامعباس رضایی  دانشگاه تهران

https://orcid.org/0000-0001-7100-8753

Publons
فاطمه پرچکانی دانشگاه خوارزمی https://orcid.org/4694-3421-0002-0000 Publons
ثریا رحیمی جامعة تربیت مدرس https://orcid.org/0000-0003-3103-1152 Publons
خلیل پروینی داشگاه تربیت مدرس https://orcid.org/0000- 0002- 8039- 7903  
زهره قربانی مادوانی علامه طباطبائی https://orcid.org/0000-0001-5339-4179  
عدوان  نمر عدوان جامعة النجاح-نابلس-فلسطين https://orcid.org/0000-0001-5367-5982  
معصومه شبستری  دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0001-5711-8438  
علی صیادانی جامعة الشهید مدني بأذربیجان، تبریز، إيران. https://orcid.org/0000-0001-5773-6092  
زینب قاسمی اصل جامعة فرهنکیان https://orcid.org/0000-0001-6236-3198  
علي سالمي الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية https://orcid.org/0000-0001-7514-7179  
هومن ناظمیان جامعة خوارزمی https://orcid.org/0000-0001-7872-6387  
علی رضا محمدرضایی  پردیس قم دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0001-8622-6331  
سید محمد موسوی متون نظم ونثر/ تاریخ ادبیات سمنان https://orcid.org/0000-0001-8711-9060  
رقیه رستم پور ملکی .جامعة الزهراء(س).طهران.ايران https://orcid.org/0000-0001-8907-0635  
انور پنام هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه https://orcid.org/0000-0001-9033-9056  
فرهاد رجبی دانشگاه گیلان https://orcid.org/0000-0001-9182-3632  
انسيه سادات هاشمي دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0002-0127-2214  
عبدالوحید نویدی بجامعة شهيد تشمران أهواز https://orcid.org/0000-0002-0412-6159  
محمد غفوری فر جامعة کوثر بجنورد، بجنورد، ایران https://orcid.org/0000-0002-1057-8936  
جميل جعفري جامعة کردستان، سنندج، إيران https://orcid.org/0000-0002-1294-5699  
رجا ابوعلی جامعة العلامة الطباطبایی https://orcid.org/0000-0002-1423-1307  
خداداد بحری  جامعة خلیج فارس، بوشهر، ایران https://orcid.org/0000-0002-1802-1163  
ناصر زارع  جامعة خليج فارس، بوشهر https://orcid.org/0000-0002-2013-3842  
زهرا جلیلی جامعة بیام نور، تهران، ایران https://orcid.org/0000-0002-2294-9765  
علی ضیغمی جامعة سمنان https://orcid.org/0000-0002-2514-7282  
صادق فتحی دهکردی پردیس فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0002-3471-5624  
عبدالرضا عطاشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
https://orcid.org/0000-0002-3540-7746  
جواد رنجبر بجامعة پیام نور، طهران، ایران https://orcid.org/0000-0002-4706-5405  
فرامرز ميرزايي جامعة تربية مدرس  بطهران https://orcid.org/0000-0002-5301-5025  
فرامرز میرزایی هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس https://orcid.org/0000-0002-5301-5025  
محمود آبدانان مهدیزاده  دانشگاه شهید جمران اهواز https://orcid.org/0000-0002-5709-4867  
فاطمه اکبری زاده جامعة الزهراء https://orcid.org/0000-0002-5774-3046  
سید مرتضی صباغ جعفری جامعة ولی عصر فی رفسنجان https://orcid.org/0000-0002-5916-1824  
علي پيراني شال جامعة خوارزمي https://orcid.org/0000-0002-6313-831X  
عباس گنجعلی دانشگاه حکیم سبزواری https://orcid.org/0000-0002-6437-6889  
حامد پورحشمتی جامعة کیلان https://orcid.org/0000-0002-7055-7723  
رسول بلاوی جامعة خلیج فارس، بوشهر https://orcid.org/0000-0002-7144-1407  
محمودرضا توکلی محمدی دانشگاه فرهنگيان https://orcid.org/0000-0002-7735-3774  
صادق عسکری  بجامعة سمنان https://orcid.org/0000-0002-9470-6922  
زهره اخوان مقدم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران https://orcid.org/0000-0003-0591-4445  
حسن مجیدی الجامعة الحکیم السبزواری https://orcid.org/0000-0003-1033-7259  
محمد جواد پورعابد  دانشگاه خلیج فارس بوشهر https://orcid.org/0000-0003-2402-7091  
سیده سکینه حسینی پردیس فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-2980-8743  
حبیب کشاورز  دانشگاه سمنان https://orcid.org/0000-0003-3113-8259  
کاوس روحی برندق جامعة تربیت مدرس https://orcid.org/0000-0003-3474-0421  
علی بیانلو جامعة یزد، إیران https://orcid.org/0000-0003-4215-1977  
حسین ایمانیان دانشگاه کاشان https://orcid.org/0000-0003-4344-2450  
عبدالباسط عرب یوسف آبادی  دانشگاه زابل، زابل، ایران. https://orcid.org/0000-0003-4899-4051  
ناصر قاسمی  پردیس فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0009-0002-1905-8600  
الهام بابلی بهمه  جامعة کاشان، اصفهان، إیران. https://orcid.org/0009-0004-8918-1158  
مالک عبدی دانشگاه ایلام https://orcid.org/6179-1864-0003-0000  
الهه  مسیح خواه دانشگاه خوارزمی https://orcid.org/0000-0001-6862-7959  
علی  سالمی دانشگاه فردوسی مشهد https://orcid.org/0000-0001-7514-7179  
علیرضا  محمد رضائی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0001-8622-6331  
مرضیه  آباد دانشگاه فردوسی مشهد https://orcid.org/0000-0002-5968-289X  
بیژن  کرمی   https://orcid.org/000-0001-8461-6563  
ناصر  قاسمی رزوه دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0009-0002-1905-8600  
مجتبی عمرانی پور دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-2119-3182  
حمید احمدیان  دانشگاه اصفهان    
محمد حسن معصومی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم    
عبدالعلی آل بویه لنگرودی  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)    
علی خضری  دانشگاه خلیج فارس بوشهر    
جهانگیر امیری  دانشگاه رازی کرمانشاه    
حجت رسولی  دانشگاه شهید بهشتی    
سید خلیل باستان  دانشگاه علامه    
محسن پیشوایی  دانشگاه کردستان    
محسن پیشوایی علوی  دانشگاه کردستان    
سید مهدی مسبوق استاد دانشگاه بوعلی سینا    
کبری روشنفکر استاد دانشگاه تربیت مدرس    
شهریار نیازی استاد دانشگاه تهران    
عبد الصاحب طهماسبی جامعة طهران، پردیس فارابی    
عبدالرحیم حسینی  جامعة طهران، فردیس الفارابی    
محمدحسن امرائی جامعة ولایت    
رضا افخمی عقدا  جامعة یزد    
اسحق رحمانی جامعة شیراز، شیراز، ایران    
خيرية عجرش جامعة تشمران اهواز.ايران    
روح اله نصیری الجامعة أصفهان    
عيسى متقی  زاده جامعة تربیت مدرس في طهران    
قاسم عزيزي مراد بجامعة طهران    
إحسان اسماعیلی طاهری بجامعة سمنان، طهران، إیران.    
محمدجواد پورعابد جامعة خلیج فارس، بوشهر    
عزت ملاابراهیمی  جامعة طهران، إیران    
شکوه حسینی آکادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة    
مرتضی قائمی دانشگاه بوعلی همدان    
روح الله شهیدی پردیس فارابی دانشگاه تهران    
السید حسین النوری پردیس فارابی دانشگاه تهران    
یدالله ملایری پردیس فارابی دانشگاه تهران    
علی راد پردیس فارابی دانشگاه تهران- الهیات    
زینه عرفت پور پژوهشگاه علوم انسانی    
معصومه نعمتی قزوینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    
زهرا فرید جامعة الزهرا(س)    
قاسم عزیزی مراد جامعة العلامة الطباطبایی    
ابراهیم اناری بزچلوئی جامعة أراک    
ابراهیم آرمن جامعة آزاد فی کرج    
داود سلوم جامعة بغداد    
طلال خليفة العبيدي جامعة بغداد    
حيدر عبدالزهرة حساني التميمي جامعة بغداد.    
محمدرضا عزيزی جامعة بيرجند    
آزاد مونسی جامعة بیام نور فی مهاباد    
سید حسین حسینی  گوشکی جامعة تربیت مدرس    
بشری جزایری راد جامعة تربیت مدرس    
بهنوش اصغری جامعة سمنان    
علی ضیغمی جامعة سمنان    
محمد تقی زندوکیلی جامعة سیستان و بلوشستان    
حسن اسماعیل زاده باوانی جامعة شهيد مدني - تبريز    
دانش محمدی جامعة شیراز     
فاطمه اعرجي جامعة طهران    
مهران غلامعلی زاده جامعة طهران    
کمال باغجری جامعة طهران - فردیس فارابی    
محسن سیفی جامعة کاشان    
حسن سرباز جامعة کردستان    
حسين محسني جامعة محقق اردبيلي    
وصال میمندی جامعة یزد    
علي احمدزاده خريج جامعة تربيت مدرس    
مجید محمدی بایزیدی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس    
قاسم مختاری دانشگاه اراک    
احمد رضا صاعدی دانشگاه اصفهان    
محمد خاقانی اصفهانی دانشگاه اصفهان عضو هیأت علمی    
بشری سادات میرقادری دانشگاه اصفهان    
ماجد نجاریان دانشگاه آزاد فلاورجان    
داود معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی    
علیرضا نظری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)    
فاروق نعمتی دانشگاه پیام نور    
حيات عامري دانشگاه تربيت مدرس    
محمدحسين خوانين زاده دانشگاه تربيت مدرس    
کبری روشنفکر دانشگاه تربیت مدرس    
علی افضلی دانشگاه تهران    
تورج زینی وند دانشگاه رازی    
رضا عرب بافراني دانشگاه رضوي    
فواد عبدالله زاده دانشگاه زابل    
حبیب کشاورز دانشگاه سمنان    
حمید صباحی گراغانی دانشگاه شهید باهنر کرمان.    
طیبه سیفی دانشگاه شهید بهشتی دکترای    
امیر فرهنگ نیا دانشگاه شهید بهشتی    
علی قهرمانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
موسی عربی دانشگاه شیراز    
حسین کیانی دانشگاه شیراز    
مجید کیانی دانشگاه شیراز    
سید فضل الله میرقادری دانشگاه شیراز    
عليرضا منوچهريان دانشگاه علامه طباطبايي    
حمیدرضا حیدری دانشگاه علامه طباطبایی    
علی گنجیان خناری دانشگاه علامه طباطبایی    
سیده فاطمه سلیمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم    
بلاسم محسنی دانشگاه فردوسی مشهد    
مرضیه آباد دانشگاه فردوسی مشهد    
بهار صدیقی دانشگاه فردوسی مشهد    
ناهيد نصيحت دانشگاه فرهنگيان    
حسین اصغری دانشگاه فرهنگیان    
عاطی عبیات دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران    
محمد ميرحسيني دانشگاه قزوين    
حيدر محلاتي دانشگاه قم    
محسن پیشوایی دانشگاه کردستان    
احمد نهیرات دانشگاه کردستان    
محمد رضا عزیزی پور دانشگاه کردستان    
فرهاد رجبي دانشگاه گيلان    
سیده اکرم رخشنده نیا دانشگاه گیلان    
شهرام دلشاد دانشگاه گیلان مدرس مدعو    
حسین چراغی وش دانشگاه لرستان    
مصطفی کمال جو دانشگاه مازندران    
زهرا افضلي دانشگاه همدان    
علیرضا کاههء دانشگاه ولایت    
فاطمه قادری دانشگاه یزد    
محمد حسن فؤادیان دانشیار دانشگاه تهران    
فرشید ترکاشوند  دانشگاه بین المللی امام  خمینی    
علی حاجی خانی دانشگاه تربیت مدرس    
عبدالله رسول نژاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه کردستان    
محمد رضا عزیزی پور زبان وادبیات عرب دانشگاه کردستان    
سید حسن فاتحی صرف و نحو- ادبیات قدیم بوعلی سینا    
مینا جیگاره صرف ونحو/متون علمی اسلامی الزهراء    
مسعود فرهانی عرب جامعة بيام نور -خوزستان،    
جهاد فیض الاسلام  دانشگاه تهران-پردیس فارابی    
محمد تقی زند وکیلی  دانشگاه سیستان و بلوچستان    
حمیدرضا مشایخی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران    
احمد فغانی عضو هیأت علمی    
محمد رسول آهنگران  پردیس فارابی دانشگاه تهران    
پیمان صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام    
علیرضا قائمی نیا عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم    
علی بشیری عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان    
مهدی خرمی عضو هیأت علمی گروه زیان و ادبیات عربی    
سید ابوالفضل سجادی عضو هیأه التدریسیین بجامعة أراک    
جهانگیر امیری عضو هیئة التدریس بجامعة رازی    
علی اکبر فراتی بجامعة طهران- قسم اللغة والآدب العربی    
بهروز قربان زاده  دانشگاه مازندران    
احمد فاضل سعدی عضو هیئت علمی پردیس قم    
صلاح الدین عبدی عضو هیئت علمی دانشگاه    
جواد اصغری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- پردیس قم    
جلال مرامی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی    
عسگر بابازاده اقدم عضوالهیاه التعلیمه فی جامعه العلوم والمعرف القرآنیه    
محمود خورسندی عضوهیأت علمی دانشگاه سمنان    
محمد هادی مرادی علامه طباطبایی    
سید محمد موسوی مقدم علوم قرآن و حدیث ، پردیس فارابی    
احمدرضا حيدريان شهري دانشگاه فردوسی مشهد    
حسین سیدی دانشگاه فردوسی مشهد    
امیر مقدم متقی فردوسی مشهد    
بتول مشکین فام قدیم - زیباشناسی قرآن الزهراء    
زهرا افضلی قرآن- جامعه شناسی ادبیات-
آموزش زبان بوعلی
   
صغری فلاحتی  جامعة الخوارزمي، طهران، إيران    
علی اصغر قهرمانی مقبل جامعة الشهید بهشتی، طهران، إیران    
حسین محمدیان جامعة نيشابور، ايران    
سودابه مظفری کلیة الآداب.جامعة الخوارزمیّ(طهران-کرج)    
عبدالحسین فقهی کلیه الآداب . جامعه تهران. تهران. ایران    
محمدعلی آذرشب گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران    
محمد دزفولی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران    
معصومه شبستری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران    
عدنان طهماسبی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران    
عليرضا شيخي گروه عربي دانشگاه بين المللي قزوين    
عبدالحميد احمدي گروه عربي دانشگاه زابل    
ربابه رمضانی گروه عربی دانشگاه علامه طباطبایی    
محمد علی عبدالهی گروه فلسفه -پردیس فارابی دانشگاه تهران    
ولی بهاروند  دانشگاه شهید چمران اهواز    
محمدرضا اسلامی
شهید مدنی آذربایجان
   
مصطفی شیروی متون قدیم، صرف و نحو، علوم قم    
شاکر عامری متون نظم ونثر/ ادبیات معاصر سمنان    
خیریه احمدی مجمع بردیس فارابی لجامعة طهران    
علی  احمد نجفی ایوکی مدیر امورآموزشی دانشگاه کاشان    
محمد علی آذرشب مدیر گروه ادبیات عرب دانشگاه تهران    
ابوالفضل رضایی مدیر گروه زباان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی    
علی سالمی مشهد - دانشگاه فردوسی    
رسول دهقان ضاد هیات علمی.دانشگاه قم    
جمیل جعفری هیات علمی_وزارت علوم    
آزاده منتظری هیأت علمی دانشگاه قم    
عبدالله رسول نژاد هیأت علمی دانشگاه کردستان    
زین العابدین فرامرزی هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس    
حسن گودرزی لمراسکی هیأت علمی دانشگاه مازندران    
لیلا جمشیدی وزارت علوم. هیئت علمی- رییس دانشگاه